Sản Phẩm Bán Chạy

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ Skype

BH1 - Võ Tấn Tài - 0917.376.091
Email: kv1anhuu@gmail.com

Hỗ trợ Skype

BH2 - Lê Minh Tuấn - 0909.772.434
Email: kv3anhuu@gmail.com

Hỗ trợ Skype

BH3 - Nguyễn Thị Tiểu Yến - 0903.772.595
Email: kv5anhuu@gmail.com

Hỗ trợ Skype

Đào Khánh Duyên - Bán hàng onl - 01234.772.484
Email: banhangonline01anhuu@gmail.com

Hỗ trợ Skype

Thảo Yến - Phụ trách phụ tùng - 0902.655.739
Email: phutunganhuu@gmail.com

Hỗ trợ Skype

HOTLINE - 0916.672.484
Email: tkkd.anhuu@gmail.com

Thống Kê Truy Cập

Thống Kê : 84 Khách Trực Tuyến

Đối Tác

Sản phẩm
ĐẦU PHUN ÁP LỰC NILE (N-80A)
Model : N-80A
Giá : Liên hệ

 

Ñaàu phun aùp löïc

Kieåu

Kích thöôùc

Trng löôïng  

Soá
pít-toâng

Ñường kính pit-toâng

Chiu daøi
pit-toâng

Aùp löïc neùn

Löu löôïng

Coâng suaát

 

mm

kg

caùi

mm

mm

kg/cm2

L/phuùt

HP

PS

N-70A

470 x 320 x 440

21.5

3

       þ32

26

21~45

45 - 75

3.0

7.5~9

N-80A

470 x 320 x 440

22

3

       þ33.5

26

21~45

60 - 100

5.0

7.5~9

N-120A

605 x 420 x 550

38

3

       þ38

38

21~45

80 - 120

7.0

9~10

N-150A

620 x 380 x 650

48

3

       þ42

36

21~45

100 - 130

9.0

 -

N-600A

780 x 540 x 600

76

3

       þ60

50

21~45

136 - 210

13.0

 -

  Các sản phẩm khác
Công Ty TNHH TM DV AB